.
يكشنبه 4 آبان 1393.
امروز

 

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

ورود شما را به سايت مرکز فرهنگ و هنر واحد 32 تهران خير مقدم عرض مينماييم .
  1. خبر ها
  2. آخرین اخبار انجمن
  3. اخبار دانشگاه ها
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/30, 09:34
469872
کلیه کلاسهای استاد فقیهی درروزچهارشنبه مورخ 30 مهرماه تشکیل نمی گرددزمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/27, 19:07
8521459
کلیه کلاسهای استاد جعفری درروز پنجشنبه مورخ 1 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/27, 19:05
1457896
کلیه کلاسهای استاد حسین زاده درروز دوشنبه مورخ 28 مهرماه تشکیل نمی گرددزمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/27, 09:57
52198
کلیه کلاسهای استاد ملا درروز یکشنبه مورخ 27 مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/26, 16:20
46318
به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای استاد زهتاب درروز سه شنبه مورخ 29مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/26, 16:18
1547
به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای استاد محبی درروزیکشنبه مورخ 27مهرماه تشکیل نمی گرددزمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/24, 14:18
159753
کلیه دانشجویانی (کاردانی وکارشناسی )که درترم جاری درس کارورزی1یا2 را با استاد آوند اخذ نموده اند ضروری است طبق ساعات ذیل درروزچهارشنبه مورخ 30 مهرماه درکلاس توجیهی کارورزی شرکت نمایند کارورزی1(کاردانی ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/24, 14:08
2136987
کلیه دانشجویان نظام ترمی ضروری است حداکثرتاتاریخ 1 آبان ماه نسبت به پرداخت شهریه حق نظارت که از طریق سامانه سجاد توسط خود دانشجو می بایست پرداخت گردد اقدام نماید لازم بذکر است جهت ثبت درحساب کاربری پس از ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/24, 09:53
8523694
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم جاری درس کارورزی را اخذ نموده اند می رساند ضروری است از تاریخ اول لغایت دهم آبان ماه نسبت به انجام فرایند کارورزی اقدام نمایند  مراحل کارورزی: 1- دریافت برگه ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/23, 12:06
123654
کلیه کلاسهای استاد سهرابی درروزچهارشنبه مورخ 23 مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/22, 19:50
456432
کلیه کلاسهای استاد صالح آبادی درروز پنجشنبه مورخ 24مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/22, 13:06
8523164
به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای استاد صفایی درتاریخ 28 مهرماه تشکیل نمیگردد وبجای روزفوق کلاس جبرانی درتاریخ 26 مهرماه به تفکیک زیر تشکیل می گردد درس خواندن ودرک متون رسمی - گروه 19561 ساعت 10 الی12 درس ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/22, 11:28
851634
کلیه دانشجویانی که درترم جاری درس پروژه را با استاد قاسمخانی اخذ نموده اند ضروری است حداکثرتاتاریخ 30 مهرماه نسخه نهایی پروژه خود را به آدرس ایمیل مدرس مربوطه    ارسال نمایند بدیهی است پس ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/20, 20:04
4456778
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته فناوری اطلاعات ورودی 911 که درترم جاری درس پروژه را با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند ضروری است جهت ارائه فازدوم پروژه درروز پنجشنبه مورخ 24 مهرماه ساعت 10 الی 13 ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/20, 10:50
1236954
  پایی که نیست همـره مـولا ، شکسته بـــاددستی که نیست یاور آن شـاه، بســته بادتکمیل دیـن از او شد و نعمـت از او تمامعیـد غـدیر خم بر شما دانشجویان گرامی ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/20, 10:28
25364954
به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای استاد گل نراقی درروزیکشنبه مورخ 20 مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/07/19, 09:45
55214563
کلیه کلاسهای استاد محمودی(رشته گرافیک ) درروزیکشنبه مورخ 20 مهرماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/07/26, 20:25
امتحان کلاسی مدیریت فناوری استاد حسینی در روز سه شنبه مورخ 30 مهرماه تا صفحه 15 جزوه در ساعت کلاسی هر گروه برگزار می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/07/01, 13:19
شهریه دروس افتاده برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مبالغ زیر می باشد لذا دانشجویان می بایست با در ددست داشتن فیش پرداختی در روز چهارشنبه مورخ 3 مهرماه به آموزش مراجعه نمایند . تجارت الکترونیکی - 298000 ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/28, 10:41
به اطلاع می رساند تاریخ انتخاب واحد متاخرین و دروس افتاده روز سوم مهرماه از ساعت 9 صبح الی 17 می باشد لازم بذکر است برای هر گروه پرشده 5 نفر ظرفیت اضافه می گردد لذا دانشجو می بایست در ابتدا برای اخذ درس ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/26, 17:15
به اطلاع دانشجویان دورشته مترجمی خبر انگلیسی و روابط عمومی ( کارشناسی ) می رساند که این دسته از دانشجویان می بایست علاوه بر انتخاب دروس پودمان دودرس مهارت مشترک اصول وفنون مذاکره ومدیریت سازمان ومراکز ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/25, 14:14
مبلغ شهریه پودمان مهرماه 92 برای دانشجویان رشته مترجمی آثار مکتوب 2980000 ریال (دویست ونود هشت هزارتومان) می باشد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/25, 13:16
به اطلاع دانشجویان رشته گرافیک مقطع کارشناسی می رساند دروس عمومی ارائه شده برای دانشجویان بصورت زیر می باشد ودانشجو اجبارا می بایست فقط دروس عمومی را بصورتیکه درذیل اشاره شده اخذ نماید لذا خواهشمند است ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/24, 10:12
به اطلاع می رساند انتشارات مرکز دربازه زمانی انتخاب واحد همه روزه ازساعت 9:30 صبح الی 17:30 آماده سرویس دهی انتخاب واحد به دانشجویان گرامی می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/23, 17:18
مبلغ شهریه رشته مترجمی خبرانگلیسی برای پودمان مهرماه با احتساب دودرس مهارتهای مشترک علاوه بردروس پودمان مبلغ 4440000ریال( چهارصدوچهل وچهارهزار تومان ) می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/14, 10:57
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای پرداخت اینترنتی پس از واردشدن درسیستم از مسیر سیستم مدیریت آموزش- انتخاب واحد می توانید مبلغ درج شده برای شهریه را پرداخت نماییدلازم بذکر است درصورتی که مبلغ فوق در ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/12, 22:49
با توجه به قطعی نشدن سرفصل برخی از رشته ها ازسوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاامروز (مورخ 12 شهریورماه) لذا امکان برنامه ریزی برای این رشته ها وجودندارد وبه همین خاطر تاریخ انتخاب واحد دانشجویان گرامی به ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/29, 11:40
  کلیه کلاسهای استاد میرزایی ( رشته فناوری اطلاعات ) در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/28, 10:30
  به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس خوشنویس و طراحی حروف 1 ، استاد مشفق در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان ماه از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/20, 21:37
  کلاس درس کارگاه رایانه 4 کد 15531 ساعت 12 الی 16  در روز سه شنبه مورخ 21 آبان تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/20, 13:32
  کلاس گروه درسی 19533 (گرافیک رایانه 4) استاد مشفق در روز دوشنبه و گروه درسی 19414 در روز سه شنبه 21 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/19, 12:41
به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 21 آبان ماه تا ساعت 16 دایر می باشد و کلاسهای پس از ساعت 16 تشکیل نمی گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/16, 19:24
به اطلاع می رساند کلاسهای اساتید نامبرده ذیل به دلیل شرکت در دوره های تربیت مدرس در تاریخهای 16 الی 18 آبان ماه تشکیل نمی گردد .     استاد قلیزاده - استاد قلعه نویی - استاد پاچناری - استاد عظیمی - استاد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/13, 12:35
کلیه کلاسهای اساتید نامبرده ذیل به جهت شرکت در دوره های تربیت مدرس در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه مورخ 16 الی 18 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود .   استاد یوسفی - استاد صالح آبادی - استاد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/13, 12:30
کلیه کلاسهای استاد حسین زاده در روز چهارشنبه مورخ 15 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/12, 12:55
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دوره های تربیت مدرس برای برخی از اساتید دانشگاه در روزهای پنجشنبه وجمعه و شنبه در تاریخ 16 الی 18 آبان ماه برگزار می گردد لذا کلاسهای برخی از اساتید در این روزها تشکیل نمی گردد لازم بذکر است کلاسهای روز چهارشنبه مورخ 15 ...

Copyright © (1389 - 93) Uast32.ir | By : MeYsAm

| براي استفاده هرچه بهتر از سايت پيشنهاد ما به شما استفاده از مرورگر است . |