.
سه شنبه 11 شهريور 1393.
امروز

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود شما را به سايت مرکز فرهنگ و هنر واحد 32 تهران خير مقدم عرض مينماييم .
  1. خبر ها
  2. آخرین اخبار انجمن
  3. اخبار دانشگاه ها
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/09, 12:00
8787878
به اطلاع دانشجویان رشته فناوری اطلاعات می رساند زمان تحویل فرمهای کارورزی استاد حسینیروزیکشنبه مورخ 16 شهریورماه ساعت 14الی 16:30 می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/09, 11:58
78796541
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند زمان تحویل مستندات کارورزی به تفکیک استاد به قرار زیر می باشد: استاد صفایی-6/17 ساعت 11 استاد اصلانی - 6/15 ساعت 12 استاد سنایی-6/15 ساعت9الی10 استاد شهیدی-6/15 ساعت ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/06, 10:36
456321987
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که دراین ترم درس کارورزی را با استاد رسولی اخذ نموده اند ضروری است جهت تحویل مستندات کارورزی درروزچهارشنبه مورخ 12 شهریورماه ساعت 11 الی 13 دردانشگاه حضوریابند لازم بذکر ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/05, 15:24
45487213
کلیه دانشجویانی که دراین ترم درس کارورزی را با استاد شهیدی اخذ نموده اند ضروری است جهت تحویل مستندات درروزشنبه مورخ 15 شهریورماه ساعت 10 صبح دردانشگاه حضورداشته ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/04, 11:28
35698741
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم تابستان درس کاررورزی را با استاد مقیمی اخذ نموده اند می رساند آخرین مهلت تحویل فرمهای کارورزی تاریخ 12 شهریورماه ساعت 8 الی12می باشد وپس از تاریخ فوق به هیچ عنوان امکان ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/03, 12:14
78787
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که دراین ترم درس کارورزی را با استاد نیک نژاد اخذ نموده اندضروری است برای تحویل مستندات تکمیل شده کارورزی درتاریخ 12 شهریورماه ساعت 12 در دانشگاه ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/02, 15:19
4741213
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که دراین پودمان درس پروژه رابا استاد علی آبادی اخذ نموده اند می رساند ضروری است درروزدوشنبه مورخ 17 شهریورماه ازساعت14 الی 19 درکلاس درس پروژه حضوریابندلازم بذکر است کلاس ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/02, 13:47
35775369
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحان درس هنردردنیای کودک بهصورت زیر برگزار می گردد: 10 نمره کارگروهی 10 نمره امتحان تئوری بصورت پرسش وپاسخ از دوکتاب ذیل: نقاشی کودکان ومفاهیم آن - ترجمه عبدالرضا ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/02, 12:53
145788544123
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم تابستان درس کارورزی را با استادپاچناری اخذ نموده اند می رساند زمان تحویل مستندات کارورزی درروز پنجشنبه مورخ 13 شهریورماه ساعت 10 الی 11:30 می باشدلازم بذکر است تاریخ فوق ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/02, 12:41
788544123
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم تابستان درس کارورزی را با استادپاچناری اخذ نموده اند می رساند زمان تحویل مستندات کارورزی درروز پنجشنبه مورخ 13 شهریورماه ساعت 10 الی 11:30 می باشدلازم بذکر است تاریخ فوق ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/01, 14:38
87456321
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند باتوجه به حضورمدرس دردانشگاه ، دانشجویان درصورت تمایل می توانند جهت انجام بخش عملی درس هنردردنیای کودک ازساعت12 دردانشگاه ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/06/01, 14:33
7741245
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندتاریخ تحویل مستندات کارورزی استاد نیک نژادروزشنبه مورخ 8 شهریورماه ساعت 11 اعلام می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/05/31, 21:19
تسلیت-شهادت-امام-جعفرصادق-ع
امام جعفر صادق (ع) : از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او از گرسنگی ، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیش .   شهات امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/05/29, 15:41
45421
به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس هنردردنیای کودک استاد رسولی روزیکشنبه مورخ 5 مردادماه ساعت 15(تمامی گروهها)برگزار می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/05/29, 10:43
55241478
به اطلاع می رساند زمان برگزاری کلاس جبرانی استاد مظاهری به روز شنبه مورخ 1 شهریورماه ساعت 9الی12 تغییر یافت .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/05/27, 09:42
8525847
به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس سیستمهای خبره استاد علی آبادی درروزسه شنبه مورخ 4 شهریورماه ساعت 14 الی 20 برای دوگروه a,c برگزارمی ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1393/05/26, 09:34
741441
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندآخرین جلسه توجیهی درس پروژه استاد شعیبی درروزچهارشنبه مورخ 29 مردادماه ساعت 11:45 الی 13 تشکیل می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/07/26, 20:25
امتحان کلاسی مدیریت فناوری استاد حسینی در روز سه شنبه مورخ 30 مهرماه تا صفحه 15 جزوه در ساعت کلاسی هر گروه برگزار می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/07/01, 13:19
شهریه دروس افتاده برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مبالغ زیر می باشد لذا دانشجویان می بایست با در ددست داشتن فیش پرداختی در روز چهارشنبه مورخ 3 مهرماه به آموزش مراجعه نمایند . تجارت الکترونیکی - 298000 ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/28, 10:41
به اطلاع می رساند تاریخ انتخاب واحد متاخرین و دروس افتاده روز سوم مهرماه از ساعت 9 صبح الی 17 می باشد لازم بذکر است برای هر گروه پرشده 5 نفر ظرفیت اضافه می گردد لذا دانشجو می بایست در ابتدا برای اخذ درس ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/26, 17:15
به اطلاع دانشجویان دورشته مترجمی خبر انگلیسی و روابط عمومی ( کارشناسی ) می رساند که این دسته از دانشجویان می بایست علاوه بر انتخاب دروس پودمان دودرس مهارت مشترک اصول وفنون مذاکره ومدیریت سازمان ومراکز ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/25, 14:14
مبلغ شهریه پودمان مهرماه 92 برای دانشجویان رشته مترجمی آثار مکتوب 2980000 ریال (دویست ونود هشت هزارتومان) می باشد.
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/25, 13:16
به اطلاع دانشجویان رشته گرافیک مقطع کارشناسی می رساند دروس عمومی ارائه شده برای دانشجویان بصورت زیر می باشد ودانشجو اجبارا می بایست فقط دروس عمومی را بصورتیکه درذیل اشاره شده اخذ نماید لذا خواهشمند است ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/24, 10:12
به اطلاع می رساند انتشارات مرکز دربازه زمانی انتخاب واحد همه روزه ازساعت 9:30 صبح الی 17:30 آماده سرویس دهی انتخاب واحد به دانشجویان گرامی می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/23, 17:18
مبلغ شهریه رشته مترجمی خبرانگلیسی برای پودمان مهرماه با احتساب دودرس مهارتهای مشترک علاوه بردروس پودمان مبلغ 4440000ریال( چهارصدوچهل وچهارهزار تومان ) می ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/14, 10:57
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای پرداخت اینترنتی پس از واردشدن درسیستم از مسیر سیستم مدیریت آموزش- انتخاب واحد می توانید مبلغ درج شده برای شهریه را پرداخت نماییدلازم بذکر است درصورتی که مبلغ فوق در ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/06/12, 22:49
با توجه به قطعی نشدن سرفصل برخی از رشته ها ازسوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاامروز (مورخ 12 شهریورماه) لذا امکان برنامه ریزی برای این رشته ها وجودندارد وبه همین خاطر تاریخ انتخاب واحد دانشجویان گرامی به ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/29, 11:40
  کلیه کلاسهای استاد میرزایی ( رشته فناوری اطلاعات ) در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/28, 10:30
  به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس خوشنویس و طراحی حروف 1 ، استاد مشفق در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان ماه از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/20, 21:37
  کلاس درس کارگاه رایانه 4 کد 15531 ساعت 12 الی 16  در روز سه شنبه مورخ 21 آبان تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/20, 13:32
  کلاس گروه درسی 19533 (گرافیک رایانه 4) استاد مشفق در روز دوشنبه و گروه درسی 19414 در روز سه شنبه 21 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/19, 12:41
به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 21 آبان ماه تا ساعت 16 دایر می باشد و کلاسهای پس از ساعت 16 تشکیل نمی گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/16, 19:24
به اطلاع می رساند کلاسهای اساتید نامبرده ذیل به دلیل شرکت در دوره های تربیت مدرس در تاریخهای 16 الی 18 آبان ماه تشکیل نمی گردد .     استاد قلیزاده - استاد قلعه نویی - استاد پاچناری - استاد عظیمی - استاد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/13, 12:35
کلیه کلاسهای اساتید نامبرده ذیل به جهت شرکت در دوره های تربیت مدرس در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه مورخ 16 الی 18 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود .   استاد یوسفی - استاد صالح آبادی - استاد ...
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/13, 12:30
کلیه کلاسهای استاد حسین زاده در روز چهارشنبه مورخ 15 آبان ماه تشکیل نمی گردد زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .
نوشته شده توسط : دانشگاه ، در تاریخ 1392/08/12, 12:55
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دوره های تربیت مدرس برای برخی از اساتید دانشگاه در روزهای پنجشنبه وجمعه و شنبه در تاریخ 16 الی 18 آبان ماه برگزار می گردد لذا کلاسهای برخی از اساتید در این روزها تشکیل نمی گردد لازم بذکر است کلاسهای روز چهارشنبه مورخ 15 ...

Copyright © (1389 - 93) Uast32.ir | By : MeYsAm

| براي استفاده هرچه بهتر از سايت پيشنهاد ما به شما استفاده از مرورگر است . |